ثبت شركت چيست ؟

ثبت شركت :

هر فعاليت تجاري بايد در چهارچوب سازمان هاي متشكل و منظم كه بر اساس قوانين كشور است انجام بگيرد و براي رسيدن به مطلوبيت اين گونه تشكل ها بايد در سازمان يا ارگان مربوط به ثبت برسد تا اعضاء ان بتوانند با اشنايتي كه با قوانين مربوط و اساسنامه دارند بتوانند به هدف هاي اقتصادي خود دست يابند

تعريف شركت : شركت در يك عبارت كوتاه يعني : از اجتماع حقوق مالكين در شي واحد به طور اشاعه

نكته : هر شركتي داراي سه ركن

الف: تصميم گيرنده ---- مجمع  ب: اداره كننده ----هيات مديره  ج : كنترل كننده -----  بازرسان اصلي

انواع شركت : شركت ها به 7 قسمت تقسيم مي شوند

1- شركت هاي سهامي كه خود بر دونوع است :(شركت سهامي خاص) و (شركت سهامي عام)

2- شركت با مسئوليت محدود 3- شركت با مسئوليت تضامني 4- شركت هاي با مسئوليت مختلط غير سهامي 5- شركت با مسئوليت سهامي 6- شركت با مسئوليت نسبي 7 شركت هاي مسئوليت تعاوني

شركت سهامي خاص :

شركت سهامي خاص شركتي است بازرگاني كه تمام سرمايه ان توسط موسسين تامين گرديده و سرمايه ان به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام ان هاست تعداد سهامداران هم نبايد از 3 نفر كمتر باشد و عنوان شركت سهامي خاص بايد قبل از نام شركت يا بعد از ان بدون فاصله با نام شركت قيد شود

شركت سهامي عام :

شركت سهامي عام. شركتي است بازرگاني كه سرمايه ي ان به سهامي . تقسيم شده كه بخشي از اين سرمايه از طريق فروش سهام به مردم تامين مي شود در ثبت شركت شركت سهامي عام

تعداد سهام داران نبايد از سه نفر كمتر باشد و مسئوليت سهام داران محدود به مبلغ اسمي سهام ان هاست در اين شركت عبارت (( شركت سهامي عام )) بايد قبل از نام شركت با بعد از ان . بدون فاصله با نام شركت در كليه ي اوراق و اطلاعيه ها و اگهي  هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شود 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد | ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۵:۱۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |